به اندازه تمام سنجاب ها ی تورنتو اسب از دشت بالا می رفت

داستان درایوینگ لایسنس همان جایی شروع شد که ۳ماه رانندگی با درایوینگ لایسنس کانادایی اِکس پایر شد. باید درایوینگ لایسنس کالیفرنیایی می گرفتم، چشم بسته کتبی را قبول شدم از آنجایی که ما ایرانی ها خداوندگاران کنکور شدیم ،برای اولین امتحان شهر وقت گرفتم ،دعا کنید که کارتان هیچوقت به اداره راهنمایی و رانندگی ایالات متحده نیفتد که بیچاره اید،همه نوع مجرمی در آنجا پیدا می شود،از آدم کش تا چک برگشتی ، بعد از ده دقیقه بالا و پایین کردن خیابون گفت رَد شدی چون اِستاپ ساین و یک صدمه ثانیه کمتر  ایستادی به نظر خودم تا به حال به این دقت رانندگی نکرده بودم،چنان به تیریج قبایم برخورد که در جا دوباره آنلاین وقت گرفتم،اینبار پرت ترین دی اِم وی در لوس آنجلس در پرانتز تا سه بار اجازه رد شدن دارید،احتمالا این قوانین بین المللی ست دیگر،در هجده سالگی که تصدیق گرفتم و در بیست و نه سالگی که در تورنتو که قوانین را از جیب پدرانشان درنیاورده بودند. چند روز بعد در پرترین نقطه شهر افسر گفت حرکت کن،دو طرف جاده ای که داشتم امتحان می دادم به اندازه تمام سنجاب ها ی تورنتو اسب از دشت بالا می رفت،داشتم با سر حرکت اسب ها رو تعقیب می کردم،گفت استاپ ساین و دیدی خیلی دیر شده بود برای جواب گفت کنار جدول بزن کناربایست،ایستادم خواست کنارجدول دنده عقب بروم،مار پیچی زدم حرفه ای، اگرهنوز کمی به قبولی امید وار بودم با مارپیچ  هفت سال زودتر به بعثت رسیدم و با خودم گفتم، تو که ردی حداقل اسب ها رو ببین،همینطور که داشتم اسب ها رو می دیدم چراغ قرمزو دیر دیدم چنان زدم روی ترمز که اگر افسر دی اِم وی کمربند نداشت حتما تا حالا شناسنامه هر دو تامون باطل شده بود خیلی خونسرد پرسید چرا اینقدر استرس داری،من که نزدیک چهارده دقیقه انگار که زیرآبی بروم نفسم حبس بود یکدفعه به حرف افتادم، داستان دراوینگ لایسنس کانادایی را از سیر تا پیاز گفتم،بعد هم تبصره اضافه کردم که اگر نتوانم رانندگی بکنم از زندگی خواهم افتاد،پدرم هم که با توجه به سن و سالش نمی تواند مرا بگذارد در این قوطی چخ دار از چپ به راست مدام ببردم کم کم رسیده بودیم به جایی که امتحان از همان جا شروع شده بود،پارک کردم، گفت یو آر پَسد یعنی قبول شدی۰

در دو هفته ای که نبودم داشتم روی یک پروژه کار می کردم به نام ویش یو وِر هیِر،سخت بود اما تمام شد،کاش دیگر برنگردد به آینده این تنه شریف۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: