دِنْجِرِس

چند روزی شده که مجبوربودم موقع رانندگی درماشین موزیک چیزی گوش بکنم.بیل موبایل به خاطر استفاده بیش از حد از اِسپاتیفای، پندورا و کی سی آر دبلیو این ماه آنقدر محکم خورد توی سرم که مامان به حالت قهر گفت که باید از سبد خانواده موبایل من رو حذف بکنند.۸۹۰۹ را اگر بخواهید روی اِف اِم تا قبل از ساعت ۹ گوش بکنید به خاطر جنجال ها یی که راه میندازد حتما خروشچف می شوید که خب وقت هایی هست موقع رانندگی مگی شدن را ترجیح می دهم.همه موج های الترناتیو و پراگرسیو را گوگل کردم،یکی یکی میرفتم جلو،از شدت گیفت کارت های وال مارت،وانزومابقی تبلیغات سوپر آمریکایی داشتم بالا میاوردم،نمیدونم چرا صدای گوینده های تبلیغات رادیویی گوش تراش است، پنج دقیقه گذشت، پنج دقیقه در ترافیک بزرگراهای جنوب کالیفرنیا این قابلیت را دارد که پنج ساعت بشود، دیگه بیخیال پراگرسیو راک فقط می خواستم یک چیزی گوش بدهم شروع کردم یکی یکی موج ها رو عوض کردن،چرخ گوشت لعنتی تموم نمی شد فقط از یک کانال به کانال دیگه منتقل می شد. همینطور که میرفتم جلو یکدفعه صدا گفت؛” دو یو ریممبر د تایم؟” ناخوداگاه برگشتم عقب همونجا وایستادم صدا ۴۵ دقیقه بدون هیچ تبلیغی خوند،اِنی آر یو اُکی،یو بتر ران یو بتر دو وات یو کن،وان تو تری جَم،آیو اسپند ا لایف تایم لوکینگ فور سام وان،لاو ایز ا فیلینگ،هیل د  وورد،گآن تو سون، تا رسیدن بدون هیچ تبلیغی… موج رادیو رو گوگل کردم میگه ولکام تو مایکل جکسون چَنِل،چه یادم رفته بود اینجا زندگی می کردهاونم بدون هیچ تبلیغی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: