آیرونیک

من اصلا اینقدر زیاد عادت به رانندگی ندارم،یعنی اگر همین طور پیش برود که بخواهم روزی ۳ ساعت رانندگی بکنم به زودی می میرم،حتی برای این که به خودم جایزه بدهم دیروز رفتم برای ده روز یک ماشین آمریکایی اجاره کردم از همان ها که وقتی ماهواره تازه به تهران آمده بود،یک برنامه داشت هاوس آو نویز که دَنی مکگیل مجری بود یک موزیک ویدئو مدام پخش می کرد از اَلنیس موریست به نام آیرونیک که درماشینش فیلم گرفته بود… همه داستان را گفتم که بگویم از همان ماشین ها اجاره کردم.  برای همین دارم جمع می کنم از آبادی های اسب و پرتغال  بروم لوس آنجلس زندگی بکنم.حسه صمد را دارم که به شهر می رود،با فیزیکی که من دارم اگر این میزان رانندگی را کم نکنم یا به زودی می میرم یا باید کاری پیدا بکنم که بتوانم سوار موتور جت بشوم

پ. ن:  یک اُاِس هم می خرم با صدای… که عاشقم بشود درست مثل تئودور، کارگردان خوب کلک زد چون من در تمام طول فیلم اسکارلت جوهانسون را می دیدم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: