به همین سادگی که در کلاس اولشان بمب نمی بارد

تنکسگیوینگ احتمالا از خون رگ یک ایرانی آمریکایی ایالات متحده ای به او نزدیک تر است. مامان خیلی شاکی شد که نرفتم  ،حتما الآن دارند می گویند که شاهِ یکی پشتشان است و بی بی ِ آن یکی کور است، آخه یکی نیست بگه پروفایل پیکچر من را اصلا دیدید که به جنگ دعوت می کنید؟ از شوتینگ ویدیو دیروز عکس گرفتم می گذارم اینجا خوب نگاه کنید۰

گفت مردم امیدوار شده اند آنقدر ذوق کردم که برای چند ساعت برگشتم،امید خوب است، زیادی نآاُمید شده بودیم، هشت روز دیگر تا پایان پروژه “ویش یو ور هیر” مانده است برای همین باید دوباره بروم،من از جنگ بیزارم،خاطرات ِ بمب هایی که از آسمون میفتاد وقتی اول دبستان رفتم خیلی برام پررنگ موندن ۰به همین سادگی این روزها خوشحالم،به خاطر بچه هایی  که حداقل همین حالا در کلاس اولشان بمب نمیبارد.  یِس  لِتس تَنکس گاد فور دَت۰

پ۰ن: تنکس گاد که از ترافیک لس آنجلس هم در امان ماندم۰همه نقاشی ها را هم در اینستاگرام گذاشته ام۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: