موزه هنرهای معاصر در اُسی

شهری که مترو واستریت کار ندارد ،در خیا با ن ها یش داستان هم ندارد ،حتما چنین شهری برای رشد پرتغال ها طراحی شده است۰

همه چیز دارد به سرعت تغییر می کند او میآید و من می روم ،داستان پرتغال ها هم همان روزی شروع شد که یک آدمی که فکر می کرد خیلی با هوش است همه مزرعه های پرتغال را خرید درخت ها را کُشت و  شهرها و شرح ها را  کاشت،اما فکر نکرد که بیاید وسط اِرواین چند تا اتوبوس هم بگذارد برای آدمی مثل من که از رانندگی فراری ست، مدام باید با سعی و خطا در در یک روز بارانی که می خواهد به کار برسد برف پاکن را پیدا بکند. سوار ماشین شدم اِستارت زدم هر کاری کردم ماشین روشن نمی شد تنها دوای دردم گوگل سرچ بود برای پیدا کردن نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس ،پیاده شدم ،بیست دقیقه ای راه رفتم تا به ایستگاه رسیدم ،دیدم یک نفر زودتر از من تشک انداخته است خیلی خواب بود انگار که هیچ فردای ترسناکی در ذهنش وجود نداشته باشد ،نیم ساعتی شد که در ایستگاه منتظر بودم خبری از اتوبوس نشد فکر کردم برگردم کمک بگیرم ،دوباره برگشتم درست مثل عزرائیل ظاهر شدم به اولین ماشینی که جلوم پارک کرد و مثل کزت از ژان والژان َم کمک خواستم.گفت مشکل از باطری ست باید استارت آپ بکنیم آنقدر در علم مکانیک بیسوادم که برای ساده ترین جزیئاتش نیاز به مترجم همزمان دارم گفت:” برو بشین پشت فرمون دنده رو بزار روی نوترال ” بعد ماشین را هل داد وسط پارکینگ باطری به باطری کرد،روشن شد گفت باطری را چِک بکنم گفتم ممنون حالا که ماشین روشن شده بود دوباره تناردیه شده بودم۰

من از فردا خیلی می ترسم،با دیدن ایستگاه های اتوبوس در شهر اُرنج کانتی حتی ترسم هزار برابرمی شود ، نه اینکه از آدم ها بترسم از خواب های عمیقشان می ترسم ،میخوام بیدارشون بکنم و به داستان هاشون گوش بکنم،تنها آدم هایی که در این شهر داستان دارند همیشه خواب هستند باقی هم لابد دارند با پرتقال های کوکی وقت صرف می کنند و خودشان بی خبرند. از فردا برای ریختن ترسم هر روز به یک ایستگاه می روم،آن هم پیاده،باید ترسم از فردا بریزد۰باید داستان اشون و گوش بدم قبل از این که بخوابن که بتونم خیلی جلوتر از اِ ستارت زدن بنویسم یا شایدم باید برگردم به شهری که توی ایستگاهاش آدما بیدارن، شایدم باید از فردا راه بیفتم با یه شیپورکه آدم ها نخوابند.. جواب ها دارند فردا می شوند۰بروم همین معاصررا بچسبم حداقل ازش یک موزه بیرون بیاید۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: