نیروی خلاقه تجسم که داری

من ۴۹ کیلو وزن دارم،وقتی خوشحال هستم تا ۵۲ هم می رود،حدود ۵۶؛۱قد دارم که چه خوشحال چه ناراحت بیشتر یا کمتر نمی شود.موهایم قهوه ای روشن است،کوتاه، رنگ هم نمیکنم پس هر رنگی در فیس بوک می تواند فتوشاپ و اِفِکت باشد.موهایم بعد از حمام کمی فِر می خورد مخصوصا اگر هوا مرطوب باشد چشم هایم سبز چرکند پیشانی کشیده ای دارم که به  دماغی استخوانی اما نه چندان دراز وصل می شود فاصله چشم تا اَبروهایم اصلا کم نیست گونه هم دارم. صورتم از ۵سالگی تا امروز چندان فرقی نکرده است شما بگو بِیبی اسفناج. تابستان ها شلوارک کوتاه می پوشم اگر سر کیف باشم دامن یا پیرآهن با تاپ های رنگی بیشتر هم سبز یا  یک چیزی مایل به صورتی.دست ها و پاهایم به نسبت قد و وزنم کشیده شده اند،سایز کفش هایم ۳۶اند، این روزها کفش هایم پر از رنگ های مختلِف باب شده است که کانورس ها در کنارشان حسودی می کنند،چند روز پیش هم به خودم خیلی حال دادم ویک فیلیپ فلاپ ه مشکی اضافه کردم به اموالم. اگر مرا تا به حال از نزدیک ندیده اید سعی کنید چند ثانیه در ذهنتون تجسمم بکنید خیلی جاگیر نیستم بعد فکر کنید چنین موجودِ ظریف و نحیفی در فیس بوک بنویسد مثلا “جاکِش”، مطمئنن  یک آدمه سیبیلو با دو متر قد به شما نگفته است “جاکش”،اگر فیس بوک صدا هم داشت اصلا التماس می کردید از امروز بجای اسمتون جاکش صداتون بکنم. قصه بلورِ کرد رو گفتم که بگم اگر در فیس بوک استتوس می خوانید و صاحب اثر را تا به حال ندیده اید نیروی خلاقه تجسم که دارید۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: