قدر دنیا رو می دانم

تمام ظهر را خواب بودم خواب دیدم من بودم ،فرهاد بود ،لیلا بود ،روزبه هم بود ما همه بودیم

 تورنتو،کالیفرنیا،لندن،سیدنی

شعر زیر را حتما با صدای هنگامه یاشار بخوانید

خوشحال وشاد و خندانم/قدر دنيا رو مي دانم/خنده کنم من/دست بزنم من/پا بکوبم من/جوانم./در دلم غمي ندارم/زيرا هست سلامت جانم/عمر ما کوتاه س/چون گل صحراست/پس بياييد شادي کنيم/بياييد با هم بخوانيم/ترانه جواني را/عمر ما کوتاه س/چون گل صحراست/پس بياييد شادي کنيم./گل بريزم من/از توي دامن بر روي خرمن/شادانم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: